Altea, pedra a pedra

Jaume Antoni Martínez

15,00

Altea, pedra a pedra és un llibre que, amb l’amenitat i el rigor com a premisses, proposa una aproximació divulgativa, documental i interpretativa a la història d’Altea sobre la base del patrimoni arqueològic i arquitectònic: un patrimoni que evidencia l’ocupació del territori corresponenet a l’actual terme d’Altea des de temps antics i d’una manera continuada. […]

Col·lecció: La Lluna en un CoveISBN: 978-84-938131-5-4Pàgines: 212

Descripció

Altea, pedra a pedra és un llibre que, amb l’amenitat i el rigor com a premisses, proposa una aproximació divulgativa, documental i interpretativa a la història d’Altea sobre la base del patrimoni arqueològic i arquitectònic: un patrimoni que evidencia l’ocupació del territori corresponent a l’actual terme d’Altea des de temps antics i d’una manera continuada.

Si les pintures rupestres esquemàtiques de la Penya de l’Ermita del Vicari testimonien la presència humana a Altea ja durant el neolític, fa més de 5.000 anys, jaciments com el del castellet de l’Ama, el castellet d’Altea la Vella, el tossal de la Malladeta, el tossal de Mosmai o Cap Negret aporten vestigis de successius poblaments durant l’edat del bronze. La cultura ibèrica ha deixat empremta en jaciments com els de Sogai, Cap Negret, el tossal del Monjo, la platja de l’Olla, Benimussa i, molt especialment, la necròpolis d’Altea la Vella, on es van localitzar nombroses urnes d’orelletes i la cèlebre estela funerària ibèrica d’Altea la Vella: «pura mediterraneïtat feta pedra».

Són igualment abundants els vestigis arqueològics del període romà, en què destaquen, a més de la vil·la de la Pila, les restes de l’aqüeducte dels Arcs. Hi ha, també, per descomptat, construccions del temps de Xarq al-Andalus (com ara el Molí dels Moros, al marge dret del riu Algar) i, naturalment, de totes les èpoques del domini cristià, des del segle XIII fins a l’actualitat.

Un esment específic mereix el baluard i el recinte emmurallat renaixentista, de finals del segle XVI i primeries del XVII, que determinen la inconfusible silueta paisatgística i la icònica imatge arquitectònica del municipi d’Altea.

Amb capítols monogràfics sobre «El patrimoni arqueològic», «El patrimoni arquitectònic eclesiàstic», «El patrimoni arquitectònic civil» (amb apartats referits a «Cases urbanes», «Cases suburbanes», «La casa rural» i «Riuraus»), «Plafons ceràmics», «Patrimoni etnològic i hidràulic», «Patrimoni etnològic i arquitectònic. Els camins» i «Anàlisi històrica», Altea, pedra a pedra és un llibre imprescindible per a conéixer la història i el patrimoni d’Altea, com un cas paradigmàtic que permet conceptualitzar, de des la concreció, la història i el patrimoni valencians —i la història i el patrimoni universals.

Altea, pedra a pedra
15,00